Vårgrønn v spolupráci s Energia Group na rozvoj projektov veternej energie na mori v Írsku s výkonom 1,8 GW

Vårgrønn, spoločný podnik medzi spoločnosťami Plenitude (Eni) a HitecVision, a írska spoločnosť pre integrované energetické služby Energia Group oznamujú dohodu o spoločnom rozvoji dvoch projektov veternej energie na mori v Írsku do roku 2030 s celkovou kapacitou až 1,8 GW.

Rozvoj týchto dvoch elektrární, ktoré sa nachádzajú v severnom Keltskom mori a v južnom Írskom mori, s inštalovaným výkonom každej až 900 MW, umožňuje spoločnosti Plenitude rozšíriť prostredníctvom Vårgrønn svoje aktivity na írsky trh s veternou energiou na mori.

Stefano Goberti, generálny riaditeľ spoločnosti Plenitude, povedal: „Táto dohoda nám umožňuje ďalej upevňovať prítomnosť spoločnosti Plenitude v strategickom sektore, akým je veterná energia na mori, vďaka dvom novým sľubným projektom spoločného podniku pri pobreží Írska. V súlade s cieľom spoločnosti dosiahnuť do roku 15 celosvetovo 2030 GW obnoviteľnej kapacity potvrdzujeme náš záväzok prostredníctvom Vårgrønn rozšíriť naše severoeurópske iniciatívy veternej energie na mori."

Plenitude je spoločnosť Eni's Benefit Company, ktorá integruje 100 % výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, predaj energetických služieb a veľkú sieť nabíjacích miest pre elektromobily. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť viac ako 7 GW inštalovaných do roku 2026 a do roku 2 eliminovať čisté emisie CO1 v rozsahu 2, 3 a 2040.

Vårgrønn v spolupráci s Energia Group na rozvoj projektov veternej energie na mori v Írsku s výkonom 1,8 GW