Víno, Centinaio: náš záväzok pokračuje v propagácii

Taliansko podľa údajov Čínskej asociácie pre dovoz a vývoz vína a liehovín, združenia, ktoré združuje čínskych dovozcov vína, predstihuje Španielsko a stáva sa štvrtým vývozcom vína v Pekingu so 168,4 miliónmi dolárov, v r. nárast o +4,92% oproti roku 2017, a to o 36,03 milióna litrov, v súlade s predchádzajúcim rokom. Na čele je stále Francúzsko.

„Náš záväzok pokračuje v propagácii v zahraničí. Chceme napredovať najmä prijatím jedinečných komunikačných a propagačných nástrojov. Zásady spojené s rozvojom vnútorného cestovného ruchu budú tiež zásadné a zásadné pre zviditeľnenie našej poľnohospodárskej reality rozprávaním o produkte a území. Z tejto dvojitej akcie sa očakáva nádej na rast v nasledujúcich rokoch. S Čínou existujú vynikajúce obchodné vzťahy aj na platformách elektronického obchodu. Teraz sme položili základy, pomôžme začať auto. Výsledok je stále pozitívny. ““ Takto minister poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a cestovného ruchu Sen Gian Marco Centinaio komentoval údaje združenia.

Víno, Centinaio: náš záväzok pokračuje v propagácii

| ECONOMY |