Víno, sto: potvrdená pozitívna predpoveď

"Dnes sa otvára sezóna zberu, ktorá je najdôležitejšia pre vinársky sektor, a potvrdzujú sa aj naše pozitívne predpovede na ďalší rok. Prvé údaje, ktoré dorazia, stále zverujú Taliansku prvenstvo z hľadiska výroby a zaznamenávajú historický rekord v exporte. Dôležité výsledky, ktoré sú výsledkom skvelej práce poľnohospodárov a výrobcov, ktorým patrí naša gratulácia a poďakovanie. Napriek oneskoreniam a ťažkostiam v dôsledku nepriaznivého počasia sa vynaložené úsilie snaží zabezpečiť, aby úroda prebiehala najlepším spôsobom. Víno je jedným z hnacích odvetví nášho poľnohospodárstva, vždy symbolom špičkovej kvality vyrobenej v Taliansku v Európe a vo svete. Pokiaľ ide o nás, bude aj naďalej existovať všetka nevyhnutná podpora, aby sme pri vinárňach stáli tak, aby mohli fungovať v priaznivých podmienkach a prinášať na trh kvalitný výrobok na ochranu bezpečnosti spotrebiteľov.".

Minister poľnohospodárstva, výživy, lesného hospodárstva a cestovného ruchu, senátor Gian Marco Centinaio.

Víno, sto: potvrdená pozitívna predpoveď

| ECONOMY |