виевс

БТП Греен, државна обвезница посвећена јавној потрошњи са позитивним утицајем на животну средину

Министарство економије и финансија (МЕФ) саопштава да је БНП Парибас, Цредит Агрицоле Цорп. Инв. Банка, Интеса Санпаоло СпА, ЈП Морган АГ и НатВест Маркетс НВ поверио мандат за синдицирано пласирање првог зеленог БТП, нова државна обвезница намењена финансирању трошкова државе са позитивним утицајем на животну средину како захтева закон о буџету за 2020. годину (закон бр. 27 од 2019. децембра 160)

Нови Зелени БТП, који истиче 30. априла 2045. године, такође се издаје као део „Референтног оквира за издавање зелених државних обвезница“ објављеног 25. фебруара 2021. године, те ће стога допринети еколошким циљевима и широј одрживости стратегије Италија на начин приказан у истом документу.

Трансакција ће се извршити у блиској будућности, у односу на тржишне услове.

Овај документ се не сме дистрибуирати, директно или индиректно, у Сједињеним Америчким Државама, Аустралији, Канади или Јапану. Овај документ (и подаци који се у њему налазе) не садржи и не представља понуду за продају или понуду за куповину било којих хартија од вредности у Сједињеним Америчким Државама, Аустралији, Канади или Јапану или у било којој другој јурисдикцији где би таква понуда била илегално. Наведени финансијски инструменти нису били и неће бити регистровани према америчком Закону о хартијама од вредности из 1933. године, како је измењен и допуњен („Закон о хартијама од вредности“) и не могу се нудити или продавати у Сједињеним Америчким Државама или америчким лицима, осим ако регистровани према Закону о хартијама од вредности или према применљивим изузећима према Закону о хартијама од вредности. Такве хартије од вредности неће бити предмет јавне понуде у Сједињеним Америчким Државама.

МЕФ: синдицирано издање првог зеленог БТП-а

| ЕКОНОМИЈА |