Уз мартовску рату: усклађивања и пореска усклађивања, новости у вези са породичним додацима и породичним додацима, нови индекс изједначавања за 2022. годину Обрачун пореза на пензије које исплаћује ИНПС ретроактивно је усклађен од 1. јануара 2022. године, применом одредби закона о буџету [...]

opširnije