Görünümler

ABI Başkanı Antonio Patuelli, İtalya Bankası Valisi'nin Forex Kongresinde yaptığı ve her şeyden önce pandemiye bağlı kritik durumlardan çıkış yolu olarak kalkınma için kamu ve özel yatırımları belirleyen ve önceki dönemlerden miras kalan konuşması için derin takdirlerini dile getirdi. krizler. 

Bu bağlamda - Başkan Patuelli'nin altını çizdi - Vali Visco'nun, kredi tekliflerini artıran, sermaye sağlamlığını güçlendiren, tahsili gecikmiş alacak stoklarını azaltan ve ihtiyati karşılıkları önemli ölçüde artıran İtalya'daki bankaların çabalarına yönelik takdirinin çok önemli olduğunu vurguladı. kredileri yerine getirme konusunda.

Şimdi - sonuçlandı Başkan Patuelli - Avrupalı ​​ve ulusal makamlar tarafından uygulanan mali acil durum önlemlerinin pandeminin sona ermesinden önce durdurulmaması gerekiyor.

ABI. Visco, FOREX Kongresinde konuşuyor ve Patuelli'nin takdirini alıyor