Ormanlar, Müsteşar Manzato: "mirasın korunması ve değerli olması. Mali 525 milyonda zararlara müdahale etmek "

Görünümler

“Bugün Belluno'da, Kuzey Doğu'nun ormanlarını ve orman zincirlerini korumak ve geliştirmek için bir yola çıktık. 42 bin hektardan fazla ormanı tahrip eden Vaia fırtınası, küçük gruplara ayrılan yerde 40 bin kişi sayılıyor. Bu nedenle, İtalyan ormanları için stratejik hedefler belirlemek üzere bir 'laboratuvar' kurmaya karar verdik. Ülkemiz, korumamız gereken 12 milyon hektarlık, yani tüm topraklarının% 40'ını oluşturan bir mirasa sahiptir. Kullandığımız son bütçede 2019 yılı için 525 milyon euro hasara müdahale etmek. Buradan başlayalım. "

Bu yüzden tarımsal gıda, ormancılık ve turizm politikaları müsteşarı Franco Manzato, "Fırtına Vaia: Kuzeydoğu ormanları için felaket mi, fırsat mı?" Adlı etkinlikte Belluno Belediye Tiyatrosu'nda konuştu.

Ormanlar, Müsteşar Manzato: "mirasın korunması ve değerli olması. Mali 525 milyonda zararlara müdahale etmek "

| İTALYA |