Adalet. Güney Komisyonu. Cartabia: "özel ihtiyaçlar için işbirliği fırsatı"

Görünümler

“Adaletin zamanlaması sorunu, reformların yanı sıra hedefe yönelik projelerle de ele alınmalıdır. Bu komisyon, NRP'nin yatırımların merkezi olan ülkenin stratejik bir bölgesinde var olan iyi uygulamaları ve adli makamların özel ihtiyaçlarını tanıma fırsatı olmayı amaçlıyor” dedi. Böylece Adalet Bakanı Marta Cartabia, Güney'de Bakanlıklar Arası Adalet Komisyonu'nun kurulmasını selamlarken, Güney'in Dicastery'si ile birlikte kurdu. medeni adalet yönetiminin etkinliği ile. “Bu, adalet hizmetinde niteliksel bir sıçrama yapmak için ek bir fırsat. Adli yapı, dijitalleşme, personel: Her bir ilçenin ihtiyaçlarının temeline inmek gerekiyor. NRP'nin kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak için en iyi organizasyon modellerine ihtiyacımız var. Adalet Bakanı Cartabia, ülkenin tamamının yeniden başlatılmasının Güney'deki adli makamların ihtiyaçlarından başlayabileceğini söyledi ”.

Adalet. Güney Komisyonu. Cartabia: "özel ihtiyaçlar için işbirliği fırsatı"

| İTALYA |