Görünümler

Ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planı ile hükümet, okula benzeri görülmemiş bir yatırım yapıyor. Ülkemizin çocuklara yönelik kreş ve eğitim hizmetleri teklifinde yaşadığı gecikmeleri 4,6 milyarlık bir yatırımla aşmayı hedefliyoruz. Özellikle Güney'de ve en kırılgan bölgelerde tam zamanı artırmak ve kantinleri kullanıma açmak, halen var olan boşlukların üstesinden gelmek, dağılmayı engellemek ve somut olarak tüm ülkenin büyümesi için çalışmak anlamına geliyor ”. Bu, Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi tarafından ilan edildi.

"Erken okulu bırakmayı azaltmak, okullarımızı güvence altına almak ve modernize etmek, eğitim tekliflerimizi genişletmek, mesleki eğitim yollarını ve aynı PNRR'ın özel ilgi gösterdiği Yüksek Teknik Enstitüleri (ITS) pekiştirmek için aktif olarak çalışıyoruz", devam ediyor. Bakan.

"Eğitim - Bianchi sonucuna varıyor - pandemiden çok önce İtalya'yı vuran krizden çıkmanın ve kızlarımıza ve erkek çocuklarımıza eşit hakları garanti etmenin gerçek anahtarıdır".

Bakan Patrizio Bianchi: "PNRR okullara eşi görülmemiş yatırımla"

| HABERLER ' |