İşler: Orlando, aktif politikalar için yeni sezon bölgelerinden gelen hedeflere yeşil ışık yaktı

Görünümler

“Devlet-Bölgeler Konferansı'ndan GOL programına tahsis edilen kaynakların ilk tahsisine kadar olan süreçte, Brüksel'de sunulan ve Parlamento tarafından onaylanan planda belirtilen zaman çerçevesini öngörerek NRP'nin önemli bir parçasını oluşturuyoruz. . Bu, ülkemizde aktif politikalar için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Amaç, çalışanların iş aramasına ve savunmasına ve iş gücünü yeniden eğitmek için işletmeye yardımcı olan bir sistemdir. Bu, teknolojik ve çevresel geçişlerle ilgili zorluklar karşısında ülkenin rekabet gücünü, sosyal istikrarını geliştirmeye, işçileri ve ulusal üretim kapasitesini korumaya yardımcı olacak bir reformdur” dedi.

Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Andrea Orlando bir notta.

İşler: Orlando, aktif politikalar için yeni sezon bölgelerinden gelen hedeflere yeşil ışık yaktı

| HABERLER ' |