MIPAAF: Dağ Tarım Forumu başlıyor

Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı 13 Çarşamba günü 9.30'dan başlamak üzere Dağ Tarım Forumu'nun Roma'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ulusal Kırsal Ağ ile işbirliği içinde yürütülen girişim, dağ ürünlerinin iyileştirilmesi ve yüksek arazilerin geliştirilmesi için yönergelerin tanımlanmasını amaçlayan bir tartışma fırsatını temsil ediyor.

Forum, iki ana oturuma (9.30-11.00) ve (15.00-17-00) ve üç paralel oturuma (11.00-13.30) ayrılmıştır:

1 oturumu - Dağ ürünleri ve tedarik zincirleri, çeşitlendirme ve gelir: dağ sistemlerinin rekabet gücünü ve direncini artırma fırsatları;

2 oturumu - Geliştirilmesi ve korunması gereken bir kamu malı olarak dağ: yeni sürdürülebilir yönetim stratejileri ve istikrarsızlık fenomeniyle tezat;

3 oturumu - Dağ tarımı için politikalar, projeler ve stratejiler: gelecek için dersler ve beklentiler.

MIPAAF: Dağ Tarım Forumu başlıyor

| ekonomi, PRP Kanal |