PNRR adaleti, dijital geçiş departmanı doğdu

Adalet Bakanlığı'nda dijital geçiş, istatistiksel analiz ve uyum politikaları için yeni bir daire doğdu.

Dün Bakanlar Kurulu, daha fazla mali yük olmaksızın, Adalet Bakanlığı bünyesinde beşinci Daireyi kuran Dpcm planını (Bakanlar Kurulu Başkanının kararı) onayladı. Pnrr.

Sayısal Geçiş, İstatistiksel Analiz ve Uyum Politikaları Daire Başkanlığı üç Genel Müdürlük aracılığıyla faaliyet gösterecektir:

  • Otomatik Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
  • İstatistik ve Örgütsel Analiz Genel Müdürlüğü
  • Uyum Politikaları Koordinasyon Genel Müdürlüğü.

Mevcut dört Departmana eklenir: Adalet İşleri Departmanı; Adli Teşkilat, Personel ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı; Ceza İnfaz Kurumu Dairesi Başkanlığı; Çocuk ve Toplum Adaleti Dairesi.

Yeni departmanın oluşturulması, NRP'nin hedefleri açısından stratejiktir.

Kurulan ve ceza yargılamasına ilişkin benzer komite ile birlikte çalışacak olan hukuk davasının etkinliğinin izlenmesi için yeni teknik-bilimsel komiteye de destek sağlayacaktır.

PNRR adaleti, dijital geçiş departmanı doğdu

| HABERLER ' |