Artık serbest meslek dünyasının yaşadığı yavaş bir ıstırap. Covid'in neden olduğu ekonomik etkiler çok ağır oldu. Salgının ortaya çıkmasından önceki ay olan Şubat 2020'den bu yılın Mart ayına kadar, Istat'ın gerçekleştirdiği son ankette serbest meslek çalışanları 215 bin adet azaldı. 2 yıl önce olsaydı [...]

Devamını oku

Kurtarma planı ve 2021 mali tablosunda sağlananlara eşit kaynaklar 2021 Bütçe Kanunu ile yeni devlet istihdam sözleşmesi için fonun ayrılan miktarı 3,8 milyara yükseldi. Bu kararın çevre idarelerin çalışanları üzerinde de yaratacağı etkiler düşünüldüğünde harcama mevcudiyetine ulaşılmıştır [...]

Devamını oku

1 Nisan'dan itibaren, kanun hükmünde kararnamede öngörülen 600 euro tazminatı almak için çevrimiçi başvurular yapmak mümkün olacak. 18 Mart 17 (Cura Italia Kararı) profesyoneller ve serbest çalışanlar için. Bunun bir tıklama günü olmadığını yineliyoruz. Başvurular ilerleyen günlerde de gönderilebilir [...]

Devamını oku

İtalya'daki küçük işletmelerin şirket büyüklükleri çok sınırlı olsa da ülkeye yapılan mali ve ekonomik katkı çok önemlidir. Vergiler ve harçlar açısından, örneğin 2018'de serbest meslek erbabı işçiler ve küçük işletmeler vergi makamlarına 42,3 milyar Euro ödedi ([...]

Devamını oku