Nemecko porazilo Taliansko v otázke migrantov: „rýchlo poskytnite pomoc“

Il nemecká vláda požiadal Taliansko, aby „rýchlo pomohlo“ 104 maloletým bez sprievodu zachránených v Stredozemnom mori loďou Humanity 1 plávajúcou pod nemeckou vlajkou. Tak Berlín v liste ako odpoveď na „verbálnu nótu“ talianskej vlády, ktorou bol požiadaný, aby prevzal zodpovednosť za migrantov zachránených na lodiach mimovládnych organizácií plaviacich sa pod nemeckou a nórskou vlajkou.

O liste informovalo vysielanie Rai 3 Kôň a veža. "Spolková vláda písomne ​​odpovedala na verbálnu nótu talianskej vlády, v ktorej uvádza svoj výklad zákona Berlín vedel... Pre federálnu vládu predstavujú civilné organizácie, ktoré sa zaviazali zachraňovať migrantov, dôležitý príspevok k záchrane životov v Stredozemnom mori. Záchrana ľudí v ohrození života je najdôležitejšia vec. Podľa informácií poskytnutých Sos Humanity na lodi Ľudstvo 1 pod nemeckou vlajkou sa v súčasnosti nachádza 104 maloletých bez sprievodu. Mnohí z nich potrebujú lekársku pomoc. Požiadali sme taliansku vládu o rýchlu pomoc.

Dňa 23. októbra sa Ministerstvo vnútra predložila verbálnu nótu dvom vládam, ku ktorým majú namierené dve lode mimovládnych organizácií, ktoré v súčasnosti žiadajú o pristátie v bezpečnom talianskom prístave po tom, čo na mori našli stovky migrantov z Líbye. Okrem lode pod nemeckou vlajkou je to aj nórska Geo Barents. V rozhovore uverejnenom v Corriere della Sera, minister Matteo Piantedosi zopakoval, že mal „okamžite sme zasiahli, aby dali vlajkovým štátom okamžitý signál: nemôžeme sa postarať o migrantov zhromaždených na mori zahraničnými loďami, ktoré operujú systematicky bez akejkoľvek predchádzajúcej koordinácie zo strany orgánov. V súčasnosti tieto udalosti predstavujú 16 % ľudí, ktorí sa vylodili v Taliansku.

Nemecko porazilo Taliansko v otázke migrantov: „rýchlo poskytnite pomoc“

| DOKLADY 2, SVET |