Mipaaf: Patuanelli pri podpise Dohody medzi Crea a Sport a Salute Spa

Pohľady

Minister pôdohospodárskej, potravinovej a lesníckej politiky Stefano Patuanelli sa zajtra, v stredu 20. októbra, zúčastní na slávnostnom podpise Dohovoru medzi Crea a Sport a Salute Spa.

Memorandum o porozumení podpíšu v sídle Crea Carlo Gaudio, prezident Crea, a Vito Cozzoli, prezident a generálny riaditeľ Sport e Salute Spa, za prítomnosti ministra Stefana Patuanelliho, Stefana Vaccariho, generálneho riaditeľa Crea, a Diego Nepi, generálny riaditeľ Športu a zdravia SpA.

Účelom dohody je prispieť k zachovaniu zdravia, podpore výskumu a šíreniu vedeckých poznatkov v oblasti výživy a pohody, v oblastiach, v ktorých Mipaaf pôsobí. Dohovor umožňuje posilniť iniciatívy v kontexte správneho životného štýlu, fyzickej aktivity a zdravej a vyváženej stravy.

Konferencie, študijné skupiny, publikácie a činnosti digitálnej komunikácie budú nástrojmi, ktoré má k dispozícii šport a zdravie, ktoré poskytuje služby na podporu aktivít CONI v oblasti športu, riadenia príspevkov a implementácie verejných politík v oblasti športu, a Crea, „národný verejný orgán pre výskum a experimentovanie v agropotravinárskom sektore.

Mipaaf: Patuanelli pri podpise Dohody medzi Crea a Sport a Salute Spa