Pakistan: nedostatok vody a deti zomierajú na osýpky

Pohľady

Hazoor Bux Eat je novinár z Pakistanu, ktorý z okresu Kanhkot pravidelne informuje našu redakciu o pomeroch obyvateľstva vo svojej krajine. Pred niekoľkými dňami nám povedal, že jeho mesto so 400 XNUMX obyvateľmi trpí nedostatkom pitnej vody. Ľudia zo dňa na deň ochorejú z nedostatku jedného z hlavných ľudských práv, mať dostatok jedla a vody na život. Spomedzi rôznych evidovaných chorôb je najzávažnejšou, ktorá spôsobuje úmrtia najmä u detí osýpky. Na druhý deň zomrelo päť detí, k ďalším 33 úmrtiam v priebehu mesiaca pribudlo. Nadir Mirani mal šesť, Fatima dva, Rano a Tangwani štyri.

Medzi rôzne problémy patria aj nedostatky na strane zdravotníckych zariadení v dôsledku nedostatku financií. Lekári a zdravotné sestry sa nedokážu dostať do všetkých oblastí krajiny, kde sa vyskytujú najzávažnejšie prípady na ošetrenie. Je šokujúce pomyslieť si, že v jednej časti sveta sa stále môže zomrieť na osýpky, alebo že z kohútikov netečie voda.

Kanál PRP sa rozhodol pomôcť pakistanskej populácii týchto provincií tým, že sa o ich problémoch vyjadril na medzinárodnom kanáli.

Pakistan: nedostatok vody a deti zomierajú na osýpky

| SVET |