Štátna polícia a talianska pošta obnovujú bezpečnostnú dohodu

Pohľady

Štátna polícia a Poste Italiane obnovujú dohodu o spolupráci s cieľom zaručiť bezpečnosť komunikácií a poštových služieb. Dohoda podpísaná medzi náčelníkom policajného generálneho riaditeľa verejnej bezpečnosti Lambertom Gianninim a generálnym riaditeľom a generálnym riaditeľom Matteom Del Fante so spoločným generálnym riaditeľom Giuseppe Lascom z Poste Italiane.

Tradičný vzťah spolupráce medzi poštovou a komunikačnou políciou štátnej polície a talianskou poštou nám umožnil v priebehu rokov dosahovať vynikajúce výsledky, a to aj napriek hlbokej zmene, ktorá ovplyvnila typ služieb ponúkaných spoločnosti a vďaka konsolidovanému prevádzkovému modelu, ktorý uprednostňuje rozvoj dôležitých synergií. Rýchly vývoj služieb Poste Italiane smerom k digitálnym si vyžiadal väčšiu angažovanosť v oblasti prevencie finančnej kriminality a bezpečnosti IT systémov, čo je oblasť, v ktorej poskytuje poštová a komunikačná polícia cenný príspevok. V tomto zmysle nadobúdali čoraz väčší význam a hodnotu platobné systémy pre elektronický obchod, finančné a poisťovacie služby, pre ktoré bolo potrebné zintenzívniť činnosť kontroly a aktualizácie bezpečnostných štruktúr, fyzických aj počítačových.

Konkrétne sa nová dohoda týka najmä prevencie a potláčania trestných činov, ktoré zahŕňajú produkty a výrobné procesy služieb ponúkaných skupinou Poste Italiane, dozorné činnosti na poštách počas plánovaných platobných období, vytváranie pracovných skupín funkčných pre štúdium nových scenárov počítačových podvodov v nadväznosti na to, čo ŠtB neustále zabezpečuje vo všetkých strategických sektoroch krajiny, na ochranu základných služieb a základných práv občanov.

Rovnako dôležitá je spolupráca v oblasti kybernetickej bezpečnosti: pre spoločnosť je internet v skutočnosti hlavnou platformou pre využívanie jej služieb, a preto je maximálnym záväzkom zaručiť primeranú úroveň bezpečnosti IT. Je to možné aj vďaka neoceniteľnej pomoci Poštovej polície, ktorá má na starosti ochranu IT sietí a infraštruktúry spoločnosti a zároveň zabezpečuje konzultačné a podporné činnosti na predchádzanie kritickým udalostiam.

Osobitná pozornosť sa preto venuje ochrane používateľov a zvyšovaniu povedomia o využívaní a správe finančných služieb, najmä na webe. Talianska pošta a poštová polícia tak nadviazali spoluprácu aj na informačnom fronte s cieľom znížiť riziká a zločiny, ako je nesprávne používanie kreditných kariet, phishing, získavanie citlivých osobných údajov, počítačové podvody a podvody.

Spolupráca medzi spoločnosťou Polizia Postale a spoločnosťou Poste Italiane, ktorá je sankcionovaná obnovením dohody, je potrebná na zaručenie úplnej ochrannej činnosti v oblasti komunikačných a finančných služieb s vedomím, že bezpečnosť nie je len potláčanie trestných javov, ale aj definovanie stratégie, ktorá zahŕňa spoločné a systematické kroky na úspešné riešenie problémov, ktoré sú potenciálne škodlivé pre spoločnosť.

Na stretnutí pri podpise zmluvy boli prítomní aj za odbor verejnej bezpečnosti prefektka Daniela STRADIOTTO, ústredná riaditeľka dopravnej, železničnej a spojovej polície a za špeciálne oddelenia štátnej polície, dr. Antonio BORRELLI, generálny riaditeľ verejnej bezpečnosti a Dr. Ivano GABRIELLI, riaditeľ Poštovej polície a spojovacej služby; za Poste Italiane Dr. Vanes MONTANARI, vedúci oddelenia ochrany spoločnosti a Dr. Alessio BIFARINI, vedúci oddelenia fyzickej bezpečnosti.

Štátna polícia a talianska pošta obnovujú bezpečnostnú dohodu