Swerto: aký je čas v priestore?

Pohľady

Fyzikálne oddelenie Rímskej univerzity Tor Vergata dnes predstavilo databázu SWERTO- Space Weather Data Bank na Rímskej univerzite Tor Vergata, projekt koordinovaný fyzikom Francescom Berrilim a financovaný LazioInnova z regiónu Lazio.

Vedecký výskum v oblasti kozmického počasia (SW) alebo kozmická klimatológia je primárnym cieľom mnohých vesmírnych agentúr a výskumných ústavov so základným cieľom predchádzania a zmierňovania škôd na infraštruktúrach citlivých na udalosti SW. Swerto zhromažďuje informácie o erupciách, počte škvŕn, magnetickom poli, toku častíc emitovaných Slnkom, ktoré sú zachytávané experimentmi na Zemi a vo vesmíre. Tieto isté údaje sa používajú na predpovedanie magnetických búrok vďaka algoritmu vytvorenému talianskymi vedcami, aby bolo možné vopred vedieť, či môže dôjsť k narušeniu rádiovej komunikácie, satelitov GPS alebo elektrických sietí.

„Vedenie vopred, že prichádza magnetická búrka, môže týmto spoločnostiam pomôcť pripraviť sa na problém.“

Solárna fyzikka Luca Giovannelli, ktorá pracuje na projekte, vysvetlila „je prvá talianska služba zameraná na predpovede vesmírneho počasia a je prototypom, ktorý sa použije na otestovanie tejto myšlienky s cieľom pripraviť pôdu pre väčší projekt “.

 

Swerto: aký je čas v priestore?