Projekt Rozšírenie telematického občianskeho súdneho procesu na smierovacích sudcov sa začína dnes, ako to vyžaduje reforma Cartabia. Projekt zahŕňal spustenie telematickej komunikácie/oznámení s právnou hodnotou, dostupnosť funkcie podávania v rôznych procesných fázach pre externých aktérov a vytvorenie Portálu sudcov, portálu […]

Čítaj viac

CARTABIA: „Skvelá príležitosť na obnovu justičného systému; veľká pomoc, za rešpektovanie záväzkov s Európou “BRUNETTA:„ Obnovujeme a posilňujeme administratívne mechanizmy na podporu obnovy krajiny “Výzva na súťaž zameraná na nábor prvého kontingentu 8.171 XNUMX mladých právnikov je dnes uverejnená v úradnom vestníku. , kancelárski pracovníci [...]

Čítaj viac

Eni považuje žiadosti o odsúdenie podané prokurátorom v nigérijskom procese proti spoločnosti, jej súčasným a bývalým generálnym riaditeľom a manažérom zapojeným do konania za neopodstatnené. Počas obžaloby prokurátor, pre nedostatok dôkazov alebo konkrétneho odkazu na obsah predbežného vyšetrovania, [...]

Čítaj viac