виевс

Курс права јавне безбедности отворен је јуче на римском универзитету Сапиенза у оквиру све богате образовне понуде Правног факултета. Прва лекција коју је држао државни саветник Царло Мосца, носилац студијског курса, одржана је у присуству декана факултета, професора Оливиера Дилиберта.

Предмет има за циљ да студенту пружи знање о систему безбедности, као скупу правила која регулишу активности управа укључених у управљање јавном безбедношћу, у њиховом раду на прикупљању информација, спречавању и сузбијању кривичних појава и гарантовању истих јавни ред. Посебна пажња биће посвећена организацији националних и покрајинских и територијалних власти, као и полицијских снага. У плану је детаљна студија о Информационом систему за безбедност Републике, чији је циљ гарантовање националне безбедности од претњи које могу да оштете врховне уставне интересе. Учење закона о јавној безбедности је од суштинског значаја за образовање професионалности у управљању јавном безбедношћу и националном безбедношћу.

Државна полиција - инаугурација курса права јавне безбедности

| Невс ' |