AIFA, nuvaxovid aşısını (Novavax) onayladı

Görünümler

AIFA'nın Teknik Bilimsel Komisyonu (CTS), 22 Aralık 2021 tarihli toplantısında, Nuvaxovid (Novavax) aşısının kullanımını onaylayarak, 18 yaş ve üzeri denekler için EMA tarafından yetkilendirilen tüm endikasyonda kullanılabilir hale getirdi. Aşılama, üç hafta arayla iki dozluk bir birincil aşılama sürecini içerir.

CTS, Nuvaxovid aşısına ilişkin mevcut verilerin 90 yaşın üzerindeki popülasyonda bile semptomatik COVID-19 hastalığını önlemede yaklaşık %64'lık bir etkinlik gösterdiğini belirtiyor. Güvenlik profili, çoğunlukla yerel advers reaksiyonlarla birlikte pozitifti.

AIFA, nuvaxovid aşısını (Novavax) onayladı

| HABERLER ' |