Görünümler

İtalyan İlaç Ajansı, COVID-19 aşıları hakkında üçüncü Farmakovijilans Raporunu yayınladı. Toplanan ve analiz edilen veriler, mevcut aşılama kampanyasında kullanılan üç aşı için 27 Aralık 2020 ile 26 Mart 2021 tarihleri ​​arasında Ulusal Farmakovijilans Ağında kaydedilen şüpheli advers reaksiyon raporlarıyla ilgilidir.

Söz konusu dönemde, uygulanan toplam 46.237 dozdan 9.068.349 rapor alınmıştır (raporlama oranı 510 dozda 100.000'dur) ve bunların% 92,7'si, enjeksiyon yerinde ağrı gibi tamamen düzelen ciddi olmayan olaylara atıfta bulunmuştur. ateş, asteni / yorgunluk, kas ağrıları.

Ciddi raporlar, aşının türü, dozu (birinci veya ikinci) ve aşılamanın olası nedensel rolünden bağımsız olarak uygulanan 7,1 doz başına 36 ciddi olay oranıyla toplamın% 100.000'ine karşılık gelir.

Raporların çoğu, şu ana kadar aşılama kampanyasında en çok kullanılan (uygulanan dozların% 81'i) olan Comirnaty aşısı (% 68) ile ilgilidir ve Vaxzevria aşısı raporlarındaki artış (% 17), bu aşının kullanımı (uygulanan dozların% 27'si). Moderna aşısıyla ilgili raporlar bunun yerine toplamın% 2'sini temsil eder ve uygulanan daha sınırlı sayıda dozla (% 5) orantılıdır.

Bildirilen olaylar çoğunlukla aşılamanın yapıldığı gün veya ertesi gün meydana gelir (vakaların% 87'i).

Tüm aşılar için en çok bildirilen yan etkiler, İtalya'da şimdiye kadar kullanılan aşılarla ilgili bilinen bilgiler doğrultusunda ateş, baş ağrısı, kas / eklem ağrısı, enjeksiyon yeri ağrısı, titreme ve mide bulantısıdır.

Vaxzevria'nın uygulanmasından sonra tromboembolik olaylara odaklanılmıştır. Aşılamadan sonraki 2 hafta içinde, kandaki düşük trombosit seviyelerine bağlı çok nadir görülen trombüs vakaları ortaya çıkmıştır. İtalya'da Eudravigilance'a giren toplam 62 vakadan, 7 Mart 22 tarihine kadar 2021 intrakraniyal venöz sinüs trombozu (CSVT) vakası (iki ölümlü) ve Aynı dönemde Avrupa gözetim ağına dahil olan 4 kişiden atipik ofis. Bu raporların ulusal düzeydeki araştırması, tromboz ve hemostaz konusunda önde gelen bazı ulusal uzmanlardan oluşan "anti-COVID-24 aşılarından kaynaklanan trombotik risklerin değerlendirilmesi için bir Çalışma Grubu" nun desteğiyle yürütülmektedir.

Bilinmeyen olumsuz olaylar ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde sürekli araştırmaya tabidir.

AIFA: COVID-19 aşılarının sürveyansına ilişkin üçüncü rapor

| HABERLER ' |