Podpísanie zmluvy o pôžičke medzi Talianskom a Ukrajinou na vyplácanie miezd ukrajinských učiteľov

Prvým takzvaným dekrétom o „pomoci“, ktorý bol 15. júla 2022 zmenený na zákon, došlo k prideleniu finančnej podpory v prospech Ukrajiny.

Pri implementácii tohto pravidla dnes minister hospodárstva a financií Daniele Franco a ukrajinský minister financií Serhiy Marčenko dokončili dohodu o financovaní. Prostriedky (200 miliónov eur) sú určené na výplatu miezd ukrajinských zamestnancov škôl.

Ide o paralelný úver k programu Svetovej banky s názvom PEACE (Public Expenditure for Administrative Capacity Endurance in Ukraine), ktorého cieľom je zaručiť administratívnu kontinuitu a základné služby ukrajinského štátu. Pôžička, ktorú bude spravovať Cassa Depositi e Prestiti, bude podliehať rovnakým štandardom monitorovania, auditu a kontroly ako program PEACE a bude podliehať následnej správe Parlamentu.

Podmienky pôžičky, ktoré nezahŕňajú poplatky za úroky, sú v súlade s moratóriom, ktoré 20. júla vyhlásili ostatné ministerstvá financií krajín G7.

Podpísanie zmluvy o pôžičke medzi Talianskom a Ukrajinou na vyplácanie miezd ukrajinských učiteľov