Ruský pohľad na výraz Špeciálna vojenská operácia

(od Giuseppe PaccioneVedenie vojny, potvrdené agresiou Ruska proti Ukrajine, ktorá spôsobuje obrovské utrpenie civilnému obyvateľstvu a ničenie verejných a súkromných štruktúr, dokonca aj zrovnanie niektorých ukrajinských miest so zemou, považuje medzinárodné spoločenstvo za spadajúce do kontextu skutočnej vojny. Toto posledné slovo bolo vždy skryté a odmietané alebo sa mu vyhýbali, keď ho nahradili výrazom špeciálna vojenská operácia, ktoré je možné zarámovať do gule porušenie medzinárodného práva a Charty Organizácie Spojených národov, ktorá stanovuje zákaz uchýliť sa k ius ad bellum proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti v tomto prípade Ukrajinec, člen Organizácie Spojených národov s medzinárodnou osobnosťou.

 Jazyk a logika impéria, veľmi drahý pojem Vladimir Putin, sú založené na nerovnosti a podriadenosti v tom zmysle, že nie je možné mať rovnaké vzťahy medzi ríšou a jej jednotlivými časťami na rovnakej úrovni, to znamená, že v rámci ríše nemôže byť priestor pre vojnový konflikt, už len preto, že samotný pojem vojny predpokladá rovnaké postavenie, napríklad štát (alebo impérium) je vo vojne s iným štátom (alebo impériom). Tento bod predstavuje racionálny bod prezidenta Putina podporovaný verejnoprávnymi médiami Ruskej federácie, podľa ktorého vytrvalo tvrdí, že Západ, NATO alias Som naozaj vo vojne. Putin teda prirovnáva západný blok a jeho okolie ako nepriateľov, ktorí majú rovnaké postavenie (impéria) a s ktorými sa chce Rusko rozprávať alebo bojovať.

Človek si napríklad kladie otázku, aká vojna môže byť s ukrajinským štátom. V logickej sfére impéria ho za každých okolností nemôže mať postavenie rovná sa (imperiálnemu) Rusku, Putin totiž považuje Ukrajinu za kolóniu a nie za suverénny štát, a teda len za špeciálnu vojenskú operáciu a že v porovnaní s vojnovým konfliktom táto operácia nezahŕňa paritu Ukrajiny s Rusko. Tento koncept z ruského hľadiska využíva zdôvodnenie cd nerovnosť ako v prípade, keď štátne orgány vykonávajú policajnú alebo protiteroristickú operáciu, čím si uplatňujú svoj monopol na použitie vojenského nátlaku. Rozprávanie ošpeciálna vojenská operácia považuje sa za imperialistický práve z toho dôvodu, že z neho vyplýva, že ruský štát používa ozbrojený nástroj v rámci svojej domény, ktorej ukrajinský štát je len časťou Ruska. To, čo je napísané, predpokladá dvojité jazykové kritérium v ​​tom zmysle, že ukrajinský štát je na jednej strane technicky nezávislý a samostatný suverénny štát s vlastným ústredným výkonným orgánom; na druhej strane najmä Moskva Putin, považuje za bábkovú či vybudovanú krajinu k umeniu z niektorých západných krajín, a preto nie je uznaný ako štátny subjekt, ale ako neoddeliteľnou súčasťou Ruska. Toto je odôvodnenie podľa názoru ruská diplomacia, podľa ktorého Ukrajina neutrpela absolútne žiadne vojnové útoky. Dá sa teda vydedukovať, ako sa Rusi domnievajú, že zasahovanie na Ukrajine sa nerovná ozbrojenému útoku alebo invázii, ale iba operácii na teritoriálnom pásme, ktoré jej patrí.

Ruská pozícia pri odovzdávaní svojho správania na ukrajinskom území, na ktoré sa vzťahuje špeciálna vojenská operácia, predpokladá použitie jazyka interného policajného zásahu a nie vojnového konfliktu proti Ukrajine. Je možné vidieť ruskú perspektívu pomenovania použitia svojich vojenských jednotiek v Čečensku, považovaných napríklad za operáciu na obnovenie ústavného poriadku počas r. prvý čečenský vojnový konflikt a protiteroristická operácia, v druhá čečenská vojna, na území regiónu Severný Kaukaz, k tomu sa pridala aj operácia na presadenie mieru s ruská invázia na gruzínske územie a nakoniecvojenská špeciálna operácia proti Ukrajine. Z toho možno usúdiť, že ruská vláda nevedie vojny, ktoré možno viesť len s rovnými a rovnými, ale vedie len operácie, ktoré nezahŕňajú usmernenia vojny.

Vynára sa otázka, či to všetko môže odhaliť nejaký bod o nepriateľskej ruskej okupácii na ukrajinskom území. Po prvé, podľa prezidenta Putin, priame rokovania s prezidentom Ukrajiny Volodymyr Zelensky zdráhajú sa napriek požiadavke ukrajinského prezidenta otvoriť cestu k mierovému riešeniu nielen od začiatku ozbrojeného konfliktu, ale ešte predtým, ako ho ukrajinský ľud zvolil za hlavu štátu. Priama úloha Ukrajiny v negociačných rokovaniach by sa symbolicky postavila na rovnakú úroveň ako Putin, ktorý by bol pre nich úplne nemysliteľný a netolerovateľný pre Rusko, ktoré sa považuje za impérium, ktoré sa musí zaoberať len inými impériami a nie so stavmi.malého významu. Ruský prezident by sa mohol zúčastniť na rokovacom stole s Ukrajinou nanajvýš len vtedy, ak by tieto rozhovory boli vo svojej podstate aktom submisívneho ponižovania ukrajinského prezidenta. Akýkoľvek iný scenár by naznačoval porážku prezidenta Putina a víťazstvo jeho ukrajinského súpera a znamenal by aj zničenie imperiálneho naratívneho cieľa.

Po druhé, tým, aký silný a koherentný sa stal ruský imperialistický príbeh, sa na to Putin už pripravoval vyhlásiť vojnu na Ukrajinu. Je tiež čoraz jasnejšie, že vyhlásenie stanného práva a iniciovanie mobilizácie je pre Moskvu jediným spôsobom, ako pokračovať vo vojne, čo však nie je logika, v rámci ktorej funguje kremeľská vláda, a teda vzťahy medzi 'inteligencie Zdá sa, že sa míňa zmysel v tom zmysle, že nielen vyhlásenie vojnovej uniformy by bolo dôvodom zlyhania ruskej profesionálnej armády, ale priviedlo by to aj ukrajinský štát k postave rovnocenného protivníka, ktorý zjednodušovač zničilo by to celý imperialistický príbeh, ktorý Putin starostlivo a presne vypracoval. Ak by ruský prezident oficiálne inicioval a všeobecná mobilizácia alebo čiastočné, potom by sa muselo prispôsobiť rétorike čeliť skutočnému nepriateľovi, ktorý by namáhavo riešil ruské vojenské a politické otázky.

Na záver sa domnievam, že je dôležité, aby boli potlačené výzvy západnej občianskej spoločnosti adresované ich vládam, aby začali rokovania s Kremľom, hoci takéto požiadavky by mohli znamenať posilnenie Putinovho rozprávania a ambícií, že Rusko nie je vo vojne s Ukrajinou, ale s celým Západom.

Ruský pohľad na výraz Špeciálna vojenská operácia