Talianske mierové sily, ktoré sa zúčastňujú na Libanone so zdravotne postihnutými deťmi

Prvú lekciu karate v prospech viac ako 50 detí so zdravotným postihnutím v škole Centra MOSAN v Burj Ash Shamaly (Tire) viedli v západnom sektore UNIFIL pod talianskym vedením inštruktori metódy vojenského boja a učitelia techniky. z disciplín FIJLKAM bojové umenia talianskeho kontingentu.

Iniciatíva spustená v týchto dňoch je len prvou z cyklu, ktorý bude zahŕňať naše mierové jednotky UNIFIL. V skutočnosti sa projekt rozšíri aj na verejné školy Dibil, Al Duhayra, Al Naqoura.

Kurzy budú otvorené pre študentov vo veku od 4 do 12 rokov a budú rozdelené na 1 hodinu týždenne do konca mája 2018. Súčasťou projektu sú aj kurzy sebaobrany pre dievčatá, ktoré navštevujú štátnu školu v Tire.

Foto: reportdifesa.it

Talianske mierové sily, ktoré sa zúčastňujú na Libanone so zdravotne postihnutými deťmi

| obrana, SVET, Kanál PRP |